spacer

Sekcja Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji

header
Menu serwisu
Strona główna
Skład
Konferencje
Komunikaty
Kontakt
Do pobrania
Strona KEiT
 
Strona główna arrow Komunikaty

Komunikaty Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego KEiT PAN

Komunikat z dnia 2022-06-13

Przewodniczący Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz W. Więckowski zaprasza na posiedzenie Sekcji, które zorganizowane będzie podczas XIII Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej.
Posiedzenie odbędzie się 28 czerwca 2022 roku (wtorek) w godzinach od 14:00 do 15:30 w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wroc?awskiej (budynek D-20 przy ulicy Janiszewskiego 8). Szczegółowy program Warsztatów EMC dostępny jest na stronie: "https://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl .

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Podsumowanie poprzedniego okresu działalności
 3. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Europe 2023 w Krakowie
 4. Referat naukowy: Dariusz Więcek, IŁ-PIB, "Zakłócenia i kompatybilność systemów 5G z telewizją naziemną DVB-T/T2 w paśmie 700 MHz? (referat zostanie zaprezentowany we wcześniejszej sesji w godz. 10:00 - 10:20)
 5. Dyskusja
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie posiedzeniaKomunikat z dnia 2021-09-27

Profesor Tadeusz Więckowski - Przewodniczący Sekcji Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego KEiT PAN, zaprasza na posiedzenie Sekcji.
Posiedzenie odbędzie się w środę 29.09.2021 o godzinie 12:00 formie telekonferencji poprzez platformę Zoom. Przewidywany czas spotkania to ok. 1,5 godziny.
Szczegóły zostały przesłane poprzez pocztę eletroniczną.

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Podsumowanie poprzedniego okresu działalności
 3. Oferta współpracy z Polish Chapter of IEEE EMC Society m.in. w zakresie popularyzacji problematyki bezpieczeństwa elektromagnetycznego m.in. poprzez współorganizowanie seminariów, konferencji lub innych wydarzeń oraz różne formy publikowania informacji
 4. Współorganizacja w 2022 roku Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej lub równoważnego wydarzenia w formie np. seminarium / szkolenia. Forma, termin i udział Sekcji do ustalenie podczas zebrania.
 5. Rozpoczęcie działań wspierających organizacją Międzynarodowej Konferencji Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Europe 2023 w Krakowie (Sekcja BEM jest współorganizatorem – wybór i oddelegowanie członków Sekcji do Komitetu Organizacyjnego EMC Europe 2023)
 6. Oferta wykorzystanie w badaniach naukowych infrastruktury zakupionej/wytworzonej w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury badawczej - w projekcie EMC-LabNet (emc-labnet.pwr.edu.pl) oraz dyskusjanad możliwością zainicjowania projektu naukowo-badawczego
 7. Dyskusja i wolne wnioski
 8. Zamknięcie posiedzeniaKomunikat z dnia 2020-09-14

Profesor Tadeusz Więckowski - Przewodniczący Sekcji informuje, że Sekcja Kompatybilności Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk została przekształcona w Sekcję Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego.

  Aktualizacja 2021.09.27
spacer